Föräldrakooperativet

På en förskola som drivs som ett föräldrakooperativ är föräldrarnas roll central. Att vara förälder på ett kooperativ innebär lite mer ansvar och arbete än i vanlig förskoleverksamhet, men ger också så mycket mer tillbaka. Som förälder på Glada ankan har vi mer inflytande och inblick i verksamheten och stora möjligheter att påverka våra barns tid på förskolan och när vi lämnar och hämtar våra barn är vi välkomna att stanna en stund.

Glada Ankan drivs som en ekonomisk förening där alla föräldrar som har barn på förskolan är medlemmar och personalen är anställd av den ekonomiska föreningen. Förskolan sköts enligt kommunens och skolverkets regler men i privat regi. På Glada Ankan tillämpas Lunds kommuns maxtaxa.

Förskoledagar
Som föräldrar på Glada Ankan tar vi aktiv del i våra barns vardag. Vi har bland annat förmånen att vid ett tillfällen per termin och familj, vara på förskolan under en hel dag, denna dag kallar vi förskoledagen. Under förskoledagen är vi Glada Ankans markpersonal, det vill säga vi lagar lunch och mellanmål (förberett och inhandlat av vår kock Emma) och städar lokalerna. Övriga dagar har Emma detta ansvar. Vi föräldrar deltar inte i den pedagogiska verksamheten men får i och med förskoledagen en unik insyn i förskolans arbete och vi lär känna varandra, föräldrar, barn och personal på ett mer personligt plan.

DSC_0211

Städdagar
Två gånger per termin har vi städ- och fixardagar. Dessa dagar jobbar alla föräldrarna tillsammans med att städa, laga och förnya saker på förskolan. Dessa dagar ger bra tillfällen att lära känna varandra, umgås och äta tillsammans.

Ansvarsområde
För att arbetet i föreningen ska fungera smidigt har medlemmarna olika ansvarsområden som t.ex. inne- och utemiljö, it-ansvar och ekonomiskt ansvar. Vissa poster är det en person som sköter medan andra områden är det en hel grupp som ansvarar för.

Möten
Styrelsen har möte två gånger per termin då representanter från varje familj samt förskolechefen träffas. Där tas beslut hur förskolan ska skötas, vad som behöver göras eller köpas in. Därutöver har medlemmarna ett årsmöte.