På en förskola som drivs som ett föräldrakooperativ är föräldrarnas roll central. Att vara förälder på ett kooperativ innebär lite mer ansvar och arbete än i till exempel kommunal förskoleverksamhet, men ger också så mycket mer tillbaka. Som föräldrar på Glada Ankan har vi mer inflytande och inblick i verksamheten och stora möjligheter att påverka våra barns tid på förskolan, och när vi lämnar och hämtar våra barn är vi välkomna att stanna en stund.

Glada Ankan är en ekonomisk förening där alla föräldrar som har barn på förskolan är medlemmar och personalen är anställd av den ekonomiska föreningen. Förskolan sköts enligt kommunens och skolverkets regler men i privat regi. På Glada Ankan tillämpas Lunds kommuns maxtaxa.

Städschema
Ungefär fem gånger per termin har varje familj ansvar för att den vardagliga städningen blir utförd. Vi har ett rullande schema där varje familj städar på tisdag, torsdag eller fredag/helg.

Fixardagar
Två gånger per termin har vi fixardagar. Dessa dagar jobbar alla föräldrarna tillsammans med att laga och förnya saker på förskolan och vi passar på att städa lite grundligare än den vanliga vardagsstädningen. Detta är bra tillfällen att lära känna varandra, umgås och äta tillsammans.

Ansvarsområde
För att arbetet i föreningen ska fungera smidigt har medlemmarna olika ansvarsområden som t.ex. inne- och utemiljö, it-ansvar och ekonomiskt ansvar. Vissa poster är det en person som sköter medan andra områden är det en hel grupp som ansvarar för.

Möten
Styrelsen har möte två gånger per termin då representanter från varje familj samt förskolechefen träffas. Där tas beslut hur förskolan ska skötas, vad som behöver göras eller köpas in. Därutöver har medlemmarna ett årsmöte.