Vår verksamhet bedrivs till stor del ute, vilket ger glada och friska barn. Under stora delar av året utnyttjar vi den fantastiska skogen och dess närhet. En till två gånger i veckan packar vi våra ryggsäckar med fika och beger oss ut till skogen, där vi vistas stor del av dagen. I skogen utmanar vi barnen med olika uppdrag som gör dem nyfikna på det som finns i naturen. Barnen får också kunskap om hur man uppträder i naturen och lär sig visa respekt för allt levande i deras närmiljö.

När det är dags för lunch kommer vår husmor ut med nylagad mat som vi avnjuter i det gröna.

Barnen leker mycket tillsammans, men vi delar även in oss i mindre grupper när vi har temaarbete (som innehåller normer och värden, språk, matematik, rörelse och naturkunskap), sagoläsning, Före Bornholmsmodellen (ett språkmaterial), sångsamling, skapande, gympa och yoga. Varje dag före lunch har vi en gemensam sångsamling med både sånger och ramsor som är anpassade för de olika åldrarna.

Vi har en värdegrund som utgår från att alla barn är unika och olika – olika är bra. Vi tycker det är viktigt att alla barn blir sedda för den unika individ de är och att de har inflytande i verksamheten och vi är lyhörda för barnens tankar och funderingar.