Vår pedagogik

Vi har har plats för 18-19 barn, uppdelade efter om de är Upptäckare (1-3 år), Äventyrare (3-6 år). Vi vill vi att alla ska trivas och ha lika roligt året runt. Genom att vara flexibla kan vi bedriva vår verksamhet både inne och ute. I naturen möter barnet omgivningen genom att själva få vara aktiva i sitt sökande och utforskande.

Vi upplever att våra barn efter en kort tid hos oss får kunskap om hur man uppträder i naturen och respekterar allemansrätten. Vi har en värdegrund som utgår från att barnen är och lär. Vi strävar efter att varje dag se varje barn och att hela tiden ha barnet i centrum samt att vara lyhörda och ödmjuka inför dem.

Hos oss är det lika självklart att pojkarna leker med dockorna som att flickorna kör med bilarna. Varje vecka på Glada Ankan består av många olika aktiviteter, såsom musik/sång/rytmik, experiment, språk/ matematikövningar/ lekar, motorik, skapande med färg och form, drama/teater samt två skogsdagar.

Foton till hemsidan 011